Croatian(HR)English (United Kingdom)

Kontakt

Geoproming d.o.o.

Adr: Trg dr. Franje Tuđmana 1
20350 Metković

Tel: +385(0)20681145
Fax: +385(0)20681817

E-mail: info@geoproming.com

OIB: 88203028794
Žiro račun (IBAN): HR22 2330003 1100095804

O nama

Geoproming je društvo s ograničenom odgovornošću iz oblasti geodezije, građevinarstva, elektrotehnike i turizma, osnovano 1989. godine sa sjedištem u Metkoviću, Hrvatska. Osnovne djelatnosti društva su projektiranje, stručni nadzor i konzalting na području niskogradnje. Firma se specijalizirala za linijske objekte (vodovod, kanalizacija, regulacija voda, prometnice, mostovi, postrojenja za snabdjevanje pitkom vodom, postrojenja i pročistači otpadnih voda) i raspolaže sa timom visokoobrazovanih i kreativnih inženjera sa preko 20 godina iskustva. Geoproming d.o.o. ima osam stalno uposlenih djelatnika od kojih je šest ovlaštenih inženjera iz područja graditeljstva, geodezije i elektrotehnike te diplomirani ekonomista i geometar.

Tvrtka posjeduje slijedeća ovlaštenja:

  • rješenje Državne geodetske uprave za obavljanje poslova državne izmjere i katastra nekretnina sukladno čl. 103. st2. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina
  • rješenje Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva za projektiranje vodnogospodarskih građevina i vodnih sustava temeljem Zakona o vodama (NN 107/95 i 150/05) i Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati pravne osobe koje obavljaju poslove osobito značajne za upravljanje vodama (NN 43/08)
  • rješenje Ministarstva mora prometa i razvitka za obavljanje hidrografske izmjere
  • potvrda o osposobljenosti ovlaštenih projektanata za provođenje energetskog certificiranja zgrada sa složenim tehničkim sustavom (NN 81/12 i 64/13)
  • uvjerenje o položenom stručnom ispitu za koordinatora za zaštitu na radu u fazi izrade projekta (NN 101/09 i 40/10)